Organisatiecultuur


Incident melden in de zorg is nodig. Het helpt de zorg te kunnen verbeteren.

Het wordt lastig om collega’s aan te spreken op onveilig gedrag. Laat staan dat je een incident van een collega meldt.

Zorginstellingen moeten bij het melden van incidenten rekening houden met de waarden van de organisatie om de gewenste meldcultuur te creëren.

Ik ga in gesprek met zorgverleners en kijk mee naar de gedeelde vanzelfsprekende patronen, om zo het collectieve gedrag binnen het zorginstelling beter te begrijpen.

Ik kan met behulp van teamanalyse ondersteunen in het verbeteren van de veiligheidscultuur door training, coaching en adviezen. Met als eindresultaat het vergroten van de risico-awareness binnen de organisatie.

Intervisie of procesbegeleiding in teams behoort hierin ook tot de mogelijkheden.

Vragen? Neem contact op via onderstaande link.

CONTACT

Overige Diensten